พลาสติกใสหนา 1 มิล

ใบเสนอราคา พลาสติกใส
ทาง บริษัท ไทยรุ่งเรือง อินเตอร์เทรด จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคา พลาสติกใส ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
พลาสติกใส 1 มิล X 54 นิ้ว X 20 หลา
 
 สั่งซื้อ 1-2 ม้วน   สั่งซื้อ 3-4 ม้วน สั่งซื้อ 5-6 ม้วน   สั่งซื้อ 7-9 ม้วน  สั่งซื้อ 10 ม้วน   สั่งซื้อ 12 ม้วน ขึ้นไป     
 ราคาม้วนละ 4,000 บาท ราคาม้วนละ 3,800 บาท   ราคาม้วนละ 3,600 บาท  ราคาม้วนละ 3,400 บาท ราคาม้วนละ 3,200 บาท   ราคาม้วนละ 3,000 บาท 
           
Visitors: 62,038